ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YAZ STAJ PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

EE 300-400 dersleri ögrencilerin edindikleri teorik bilgilerin uygulamalarini gözlemleme, mesleki deneyimlerini arttirma, mühendislik pratigi, çalisma kosullari ve is yasamini yerinde taniyarak mezuniyet sonrasi bilinçli kariyer tercihi yapmasina yardimci olma amacini tasiyan mühendislik derecesi için yapılması zorunlu stajlardir.

 

Staj derslerinin amacı ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir. Gerek staj yeri seçilirken, gerekse staj sırasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir.

 

 

EE300 Stajının Amacı ve Kapsamı

 

Bu staj, en az 4 dönemini basarili sekilde tamamlamis ögrencilerimiz içindir. Staj agirlikli olarak bir gözlem staji olup, staj kapsaminda atelye tipi islerin (lehimleme, kablaj, kart çizme, temel ölçü aletlerini kullanarak ölçme, elektrik mühendisligi aletlerini çalistirma vb.) yapilmasi beklenmektedir. Bunun ötesinde tasarim, test gibi aktif katilim gerektiren bir çalisma yapilmissa, bu çalisma da raporda anlatilmalidir.

 

Bu stajin beklenen çiktisi ögrencinin staj süresince edindigi is yetenekleri ve gözlemlerdir.

 

 

EE400 Stajının Amacı ve Kapsamı

 

Bu staj en az 6 dönemini basarili biçimde bitirmis ögrencilerimiz içindir. Bu stajda da gözlem ön planda olmakla beraber donanim, kart tasarimi, üretim hatti çalismalari, kalibrasyon, kalite testleri gibi aktif katilim gerektiren görevlerde yer almak ve isin bütünlügün içindekini önemini kavramak ve edinilen tecrübenin düzgün sekilde raporlanmasi beklenmektedir.

 

Bu stajin beklenen çiktisi gözlemler ve ek olarak kart tasarimi, devre tasarimi, yazilim, verim incelenmesi vb. mühendislik niteligi tasiyan is ciktilardir.

 

Yaz Stajı süresi ve yaz stajı yapılabilecek zamanlar:

 

Bu stajın süresi toplam 40 iş günüdür. Normal olarak 2. sınıftan sonraki yaz tatilinde 20 gün ve 3. sınıftan sonraki yaz tatilinde 20 gün olarak iki ayrı tatil dönemi içinde yapılır. Zorunluluk halinde 3. sınıftan sonra  aynı tatil dönemi içinde toplam 40 gün olarak yapılabilir.

 

Eğitim dönemi içinde (öğrencinin ders aldığı herhangi bir dönemin ders ve final sınavlarını kapsayan süre) staj yapılamaz. Bu nedenle yaz okulunda ders alacak öğrencilerin staj yapacakları dönemi yaz okulu tarihlerine göre ayarlamaları gerekmektedir.

 

Staj yapılırken önce EE300 ve sonra EE400 stajları yapılmalıdır. Yani EE300 bir sonraki staj olan EE400 için “pre-requisite” dir.

 

Öğrenciler yaptıkları stajı zamanında bildirmeli ve zamanında EE300/400 dersine kayıt olmalıdır: Bir yılın yazında staj yapmış ve o yılın sonbahar döneminde staj dersine kayıt olmamış bir ögrenci aynı staj için daha sonraki dönemlerde hak talebinde bulunamaz. Yani stajın yapıldığı tarihi takip eden ilk dönemde sözkonusu stajın dersine kayıt olmak zorunludur.

 

Staj Yapılabilecek Kurumlar:

 

Staj yapılacak kurumdaki faaliyetin Elektrik ve/veya Elektronik mühendisliği ile ilgisi olması esastır. Staj yapılacak kurumda (Bu kurum büyük bir işletme ise bu işletmenin stajın yapıldığı alt bölümünde) en az iki elektrik ve/veya elektronik mühendisi olması gerekir.

 

Üniversiteler (Laboratuvarlar, İdari kısımlar vb) staj yeri olamaz. Yurt disindaki universitelerde yapilacak olan stajlar kabul edilmektedir. Universite arazisi içindeki üniversiteden bağımsız kuruluşlar (Teknokent, TÜBİTAK Enstitüleri, KOSGEB vb) staja uygun kurumlar olarak onaylanabilir.

 

Genel olarak staj yapılacak işletmenin faaliyetlerinin öğrencinin o ana kadar aldığı ve/veya bir sonraki yılda alacağı dersler ile ilişkili olması arzu edilir. Bu bağlamda yaz stajlarının yapılabileceği yerlerin faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

 

2. Sınıf Stajı (EE 300)

2. Sınıf yaz stajı yapılacak işletmelerdeki elektrik ile ilgili faaliyetlerin temel elektrik, elektronik, elektromanyetik bilgilerini almış olan öğrencilerin anlayabileceği faaliyetler olması arzu edilir. Bu staj süresince aşağıda listelenmiş faaliyetlerin birkacinin gözlenmesi beklenmektedir.

1.     Elektrik tamir işleri

2.     Elektrik makinaları: Jeneratörler, jeneratör tahrik makinaları, transformatörler, akümülatörler, şalterler, ve rölelerin üretildiği ya da bakımının yapıldığı yerler

3.     Elektrik sistemleri: Aydınlatma, AG enerji dağıtımı ve bağlantıları, elektrik makinaları yerleşim kumanda ve kontrol projeleri

4.     Isıtma, havalandırma, iklimlendirme

5.     Elektrik ile ilgili ölçümler, ölçü aletleri

6.     Elektronik devre imalatı

 

3. Sınıf Stajı (EE 400)

3. Sınıf yaz stajı yapılacak kurumdaki faaliyetlerin elektrik-elektronik mühendisliği için uzman mühendislik bilgi ve deneyimi gerektiren kuruluşlar olması arzu edilir.

1.     Elektrik tesislerinde emniyet

2.     Elektrik santralları, ana trafo (İndirici) merkezleri

3.     OG, YG enerji nakli, yük akışı planlaması

4.     OG, YG Güç sistemleri koruması

5.     Bilgisayar donanım mühendisliği ve bilgisayar ağ sistemleri

6.     Ölçü sistemleri ve telemetri

7.     Komünikasyon sistemleri ya da diğer gelişmiş elektronik sistemlerin tasarım, operasyon ya da üretimi

8.     Kontrol mühendisliği

 

 

Bizden stajer öğrenci talep eden kurumların listesi web sayfamızda yer almaktadır. Bu kurumlarda staj yapmayı tercih ediyor olsanız bile kurumun yukarıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olunuz.

Yaz stajı ile ilgili diğer bilgiler:

 

1.     Yaz stajı teorik eğitim alınacak bir yer değildir. Staj süresinin eğitim, kurs, ders çalışmak vb gibi faaliyetler ile geçirilmemesi gerekir. Bu sürede sadece firmayı tanıtıcı kurslar alınabilir. Staj süresinde öğrencinin o işletmedeki teknik faaliyetlere katılması veya en azından bu konuda gözlem yapması beklenir. Bu bağlamda stajın büyük bir kısmının katalog ya da broşür incelemek gibi işlerle geçirilmemesi gerekir. Bu gibi çalışmalar ancak ana faaliyetlere ve gözlemlere tamamlayıcı olarak değerlendirilebilir.

2.     Yine yaz stajında bir bilgisayar dili öğrenmesi, veya bir dilde sadece program(lar) yapması kabul edilemez. Bu çalışmalar ancak öğrencinin de katıldığı daha kapsamlı bir projenin bir parçası olabilirler.

3.     Staja başlayacak her öğrencinin bir Staj Defteri olmalıdır. Öğrenci staj süresince programa göre yürüttüğü çalışmalarını günü gününe not eder ve bunlardan staj raporunu uygun formata göre hazırlarken yararlanır. Öğrenci Staj Raporunu, stajı takip eden dönem için kayıt yapılırken Bölüm Staj Komitesince tanımlanmış kurallar ve süreç çerçevesinde Bölüme teslim eder. Bu kurallara ve sürece uymamış olan öğrencilerin stajları yapılmamış sayılır. Stajlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerin staj raporlarını öğrencilere geri verip vermeme bölüm kurullarının kararına bağlıdır.

4.     Yaz stajını yapıyorken eğer staj ortamında mühendislik kapsamı çok zayıf ise ve mühendislikle ilgili yapacak bir şey bulamıyorsanız, bunu staj yaptığınız birimde amirinize bildirmeniz ve bu problemi çözmeniz gerekir. Eğer sorunlar çözülmüyorsa, yeni bir staj yeri bulmakla yükümlüsünüz. Staj dönemi sırasında yapacak bir iş bulmayıp, başka staj yeri de bulmayanların staj raporunda staj yerinin olumsuzluğu ve yapacak bir iş olmadığını mazeret olarak açıklaması stajın geçerliliğini sağlamaz. İyi bir staj yeri bulmak sorumluluğu da, başarısız bir stajın temel sorumluluğu da stajı yapan öğrenciye aittir.

5.     Yaz staj raporları olanaklar ölçüsünde yaz stajındaki temel faaliyete göre seçilmiş bir öğretim üyesi tarafından değerlendirilir. Hangi stajın hangi öğretim üyesi tarafından değerlendirileceği ilan edilir ya da öğrenciye bildirilir.

6.     Yaz stajını değerlendiren öğretim üyesi gerekli gördüğünde öğrenciden (stajda not tuttuğu) Staj Defterini, ya da staj raporu yazarken kullanılan bazı dökümanları isteyebilir.

7.     Düzgün bir formatta, kapsamlı ve anlaşılır bir Teknik Rapor hazırlayabilmek bir mühendis için çok önemlidir. Yaz staj raporları öğrenciler için bu konuda bir ilk deneyimdir. Bu yüzden raporlar içerik, kullanılan dil, sunuş ve rapor hazırlamadaki titizlik açılarından değerlendirilir.

8.     Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılan (Erasmus, vb.) öğrencilerin stajları: Öğrenci, değişim programına katılmak üzere yurtdışına gitmeden önce yazın Türkiye’de stajını yapabilir ve yaz sonunda raporunu yazıp değişim programı koordinatörüne teslim eder. Aynı biçimde firmadan staj yaptığı ve geçer not aldığına dair onayı da alıp koordinatör ve öğrenci işlerine bilgilerin ulaşmasını sağlar. Değişim programı koordinatörü, staj raporu ve formları öğrenci işlerine aynı yaz döneminin sonunda ulaştırır. Öğrencinin staj raporu dönem başında diğer normal staj raporlarıyla beraber değerlendirmeye alınıp sorunsuzsa geçer not verilir, sorunlu ise düzeltme vb. konusunda koordinatöre bilgi ulaştırılır. Koordinatör öğrenciye ulaşarak bilgileri aktarır ve öğrenci gerekli düzeltmeleri yapıp koordinatöre (ya da ilgili staj jürisine) ulaştırır. Öğrenci sözkonusu sonbahar döneminde EE300/400 dersine kayıt olmaz (değişim programındaki üniversitede kayıtlıdır), ancak değişim programından geri döndüğü ve ODTܒde derslere kayıt olduğu ilk dönem bu derse kayıt olur ve daha evvel verilen S ya da U notu o zaman bilgisayar sistemine işlenir ve geçerlik kazanır.

9.     Erasmus programı dahilinde Öğrenci Staj hareketliliği kapsamında staj yapmak mümkün. 1 Haziran 2008-30 Eylül 2009 arasında en az 3 ay, en çok 12 ay olmak üzere Avrupa'da staj yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Erasmus ofisi internet sayfasina bakabilirsiniz. Bu program kapsamında yapılan yaz stajları kısa dönem yapılırsa (3 ay) sadece EE 300 veya EE 400 stajı olarak sayılacaktır. Eğer uzun süreli olarak yapılırsa, hem EE300 hem de EE400 staji olarak sayılabilir.

10. Stajda yaptiginiz isi oldugu gibi yazin. Yaptiginiz ise katkisi olanlari mutlaka belirtin. Abartili raporlar veya yapilmayan islerin sunuldugu raporlar degerlendirme asamasinda sizlere geri dönecektir. Karmasik görünen mühendislik tasarimlari, tek basina incelendiginde basit görünen bloklardan olusmaktadir. Stajda yaptiginiz is basit görünse de önemini anlayip, bütünlügün içinde ki yerini belirtmeniz ve yaptiginiz isi rapor formatinda, abartisiz sekilde gözlemleriniz ve çikardiginiz sonuclarla birlikte aktarmaniz basarili bir staj için yeterlidir.