Sıkça Sorulan Sorular / Frequently Asked Questions:

 

 

S:  “Irregular” bir öğrenciyim, staj yapabilir miyim ?

C: 

EE 300 : İki şart vardır. 1-EE 300 dersine kayit olduğunuz dönem üçüncü sınıf öğrencisi gözükmeniz gerekmektedir. (EE 300 dersi öncesindeki dönemlerin en az 4 tanesinde 2.00 ve üzeri CGPA şartını sağlamanız gerekmektedir) 2- İkinci sınıftaki EE kodlu derslerin en az yarısından geçer not almanız gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığı takdirde staj yapabilirsiniz.

EE 400 : İki şart vardır. 1-EE 400 dersine kayit olduğunuz dönem dördüncü sınıf öğrencisi gözükmeniz gerekmektedir. (EE 400 dersi öncesindeki dönemlerin en az 6 tanesinde 2.00 ve üzeri CGPA şartını sağlamanız gerekmektedir) 2- Üçüncü sınıftaki EE kodlu derslerin en az yarısından geçer not almanız gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığı takdirde staj yapabilirsiniz.

 

Q:  I am an irregular student, can I have my summer practice ?

A: 

EE 300 :There are two conditions. 1- At the time you have registered for EE 300 course, you have to be a 3rd year student. (Prior to your EE 300 registration, you should have at least 4 semesters with CGPA equal to 2.00 or higher) 2- You should have passing grade from half of the EE courses given in the second year. Provided that you satisfy these conditions, you can have your EE 300 summer practice.

EE 400 :There are two conditions. 1- At the time you have registered for EE 400 course, you have to be a 4th year student. (Prior to your EE 400 registration, you should have at least 6 semesters with CGPA equal to 2.00 or higher) 2- You should have passing grade from half of the EE courses given in the third year. Provided that you satisfy these conditions, you can have your EE 300 summer practice.

 

 

S:  Yurt dışında staj yapılabilir mi ?

C:  Evet mümkün.

a.      Erasmus programı dahilinde yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Erasmus ofisi internet sayfasina bakabilirsiniz. Bu program kapsamında yapılan yaz stajları kısa dönem yapılırsa (3 ay) sadece EE 300 veya EE 400 stajı olarak sayılacaktır. Eğer uzun süreli olarak yapılırsa, hem EE300 hem de EE400 staji olarak sayılabilir.

b.     Erasmus kapsamı dışında, yurt dışında bulunan staj yeri koşullarını sağlayan firmalar veya araştırma merkezlerinde de staj yapılabilir.

 

Q:  Can I have my SP abroad ?

A:  Yes, it is possible. 

a.      You can have your SP through Erasmus program. Please examine Erasmus office web page  for details. Short duration SP’s (3 months) conducted through this program counts for either EE 300 or EE 400 course. Longer practices may be used to fullfill both EE300 and EE400 requirements.

b.     You can also have your SP at any company or research center satisfying the requirements of EEMB summer practice rules.

 

 

S: Üniversitelerde staj yapılabilir mi?

C: Yurtdışındaki üniversitelerde bulunan araştırma laboratuvarlarında yapılan stajlar kabul edilebilir. Yurtiçi üniversitelerde staj yapılamaz (staj kabul edilmez).

 

Q: Can I have my SP at an university center/laboratory/facility  ?

A: The practices conducted at universities which are located abroad are accepted for EE300/400. SP’s at the universities in Turkey are not allowed. 

 

 

S: Yaz okulunda ders alıyorum, bu durumda bir ay sürekli olarak staj yapmam olanaksız, staj takvimimi yaz okulundan önce ve yaz okulundan sonra 10+10 iş günü olacak biçimde ikiye bölebilir miyim?

C: Zorunda kalmadıkça bölmemeli. Bölmek gerekirse 10-10 eşit bölmeli.  Ancak stajın kapsamında süreklilik olmalı ve yapılan işler bir defada 20 gün olarak yapılan stajdan farklı olmamalı.

 

Q: I am taking courses in summer school. It is not possible for me to work for 20 days continuously. Can I split 20 days of SP into 2 such as 10 days before the summer school and 10 days after ?

A: It is not recommended but if necessary you can have the 10+10 day split. But remember that parts of the SP should be related and should present a continium of work and should be similar to usual SP work conducted in 20 consecutive days.

 

 

S: Kış aratatilinde staj yapabilir miyim?

C: Eğer sözkonusu akademik yılın ikinci döneminde mezun olacaksanız, kış aratatilinde staj yapmanıza izin verilebilir. Ancak Bölümün Staj Komitesinden izin almanız gerekir. Sıradışı koşullar haricinde kış aratatili stajları kabul edilmez, değerlendirmeye alınmaz.

 

Q: Can I have my SP during winter break ? (break between fall and spring semesters, usually in February)

A: If you can prove that you are at a graduating position at the end of the next spring semester, you can have your SP in the winter break, that is the last semester break before your graduation.  You have to inform and get the approval of SP committee before conducting such a practice. Unless there is an extraordinary circumstances, the summer practices can not be conducted in winter breaks and the summer practice reports are not evaluated.

 

 

S: Stajda proje yapmak zorunda mıyım? Stajda ne yapılır? Proje yapmasam ne yapacağım?

C: Stajda ne yapılacağı staj yapılan yerin özellikleri ile yakından ilgilidir. 

Bir araştırma laboratuvarında bir araştırma projesine katılmanız sözkonusu ise, o çalışma kapsamında yaptıklarınızı rapor etmelisiniz ki bu kısmen bir proje raporu niteliği taşıyabilir ama proje olmak zorunluluğu yoktur.  Bir üretim tesisinde staj yapıyorsanız ve üretimde size görev verilirse yaptıklarınızı rapor etmelisiniz. Eğer üretim sürecinde etkin rol almanız olanaksız ise (örneğin otomatik üretim hatları), bu durumda gördüklerinizi (yani üretim sürecinin nasıl işlediğini) rapor etmelisiniz.  Bir bakım, onarım, işletme ortamında bulunuyorsanız o ortamdaki mühendislik çalışmalarını (ne görüyorsanız onu) rapor etmelisiniz. Bunlardan farklı bir staj ortamı sözkonusu ise yine temel ilke gördüğünüz ya da yaptığınız mühendislik çalışmalarını/süreç akışlarını rapor etmelisiniz.

 

Q: Do I have to work on a project during SP ? What is usually done in a SP ? I am not working on a project, what can I do ?

A: The work of SP is related to the company you have joined for SP:

If you are working at a research lab, and if you can participate a research project; you can indeed report your work  related to this project. But it is not required to have a project to write your SP report.

If you are working at a manufacturing facility and if you are given a duty related to the daily work conducted in the company; you are required to report that work. If it is not possible for you to attend the production part of the daily work (such as a plant with automated systems) then report what you have learned and seen and how the manufacturing process works.

If you are working at test, repair facility; report the engineering work done at the facility.

If the work done in the facility is different from these typical ones, then apply the golden rule and report what you have seen, learned and done related to the engineering process and work flow.

 

 

S: Staj yaptığım işyerinde iki EE mühendisi olması zorunlu mu?

C: Evet. Staj yapılan işyerinde en az iki elektrik mühendisi çalışıyor olmalı. Bu mühendislerin görevi mühendislik yapmak olabileceği gibi mühendislik çalışmalarını yönetmek de olabilir. En temel gereksinim firma çalışanlarının en azından ikisinin EE mühendisliği diplomasına sahip olması. Tabii ki firma mühendislik ile ilgili bir iş yapmıyorsa, yani firmadaki mühendis diplomalı kişiler de diğer çalışanlar da mühendislik yapmıyorsa o staj yeri kesinlikle uygun değildir.

 

Q: Is it mandatory that the company has at least two EE engineers in the company for SP ?

A: Yes. The company in which you work at should have at least two EE engineers working on the topics related to EE. The work of the engineers can be conducting engineering work or leading/planning the work of other engineers. But the most fundamental requirement is that having at least two EE engineers in the company. If the company is not doing any work related to engineering, that is if the engineers are not doing any work related to engineering than that company is not suitable for SP.

 

 

S: Her iki stajımı da aynı işyerinde yapabilir miyim?

C: Her iki stajın da aynı işyerinde aynı grupta ve aynı konuda olmaması gerekiyor.

Ancak zorunlu durumlarda (staj komitesinden önceden izin almak gereklidir) aynı işyerinde 20+20=40 günlük staj yapmaya izin verilebilir.  Ancak bu durumda her bir stajın raporu ayrı olmak zorundadır. Yani ilk 20 gün için 1ci stajın raporunu ve ikinci 20 gün için de 2ci stajın raporunu ayrı ayrı yazıp EEMB Öğrenci İşlerine ayrı ayrı teslim etmeniz gerekiyor. Eğer 40 günde yapılan faaliyetler bir bütünlük sağlıyorsa tek bir rapor verilebilir ancak raporun giriş kısmında ve kapak sayfasında raporun iki staj süresini kapsadığı açıkça belirtilmeli ve vurgulanmalıdır.

 

Q: Can I have both summer practices at the same company ?

A: Two summer practices can not be on the same topic at the same company. Under some circumstances (please contact Summer Practice Committee if you have to do such a practice) 20+20 days of summer practice can be allowed. You can submit two reports one for EE300  and one for EE400 to EEMB student affairs office.  If two reports are closely related, you can submit a single report; but you should  clearly mention that a single report is prepared to satisfy the requirements of both EE300 and EE400 on the cover page.

 

 

S: Staj raporunu stajdan sonra mı yazmalıyım?

C: Hayır. Staj Raporu akademik takvimin başlangıcı olan sonbahar döneminin EN GEÇ ikinci haftasının sonunda Bölümün Öğrenci İşleri’ne teslim edilir. Staj raporunu stajı yapıyorken yazmakta büyük fayda var. Staj süresince yaptığınız/izlediğiniz bütün mühendislik çalışmaları/süreçlerini daha unutmadan dökümana aktarmalısınız.  Yanınızda bilgisayarınız yoksa bile en azından bir staj defteri hazırlayıp, her staj gününün sonunda ya da başında en son yaptıklarınızı/gördüklerinizi düzenli olarak kaydedin. Bazı bilgiler basit gözükse de staj yaptığınız yerdeki mühendislik sürecini anlatmak bakımından önemlidir. Bu nedenle notlarınızı alırken ve raporunuzu yaparken işyerinde yapılan staj hakkında doğru izlenim oluşturmaya yetecek kadar teknik ayrıntıyı staj raporunuza yazmaya çalışın.

Q: Should I write the SP report after the SP?
A: No. You submit your SP report no later than the 2nd week of the term to which you registered for your SP. For this reason you should complete your report before this date. Also, you may forget many useful information, experience if you don’t write it down during your SP. We highly suggest you write your report during your SP because you should include detailed information about the practical/technical/theoretical practices.

 

 

S: Staj süresi 20 gün ile sınırlı mıdır?

C: Kurala göre 20 günlük staj koşulları sağlamaktadır. Eğer staj yaptığınız işyerinde sizin mühendislik yetilerinizi geliştirecek bir ortam sözkonusu ise, o zaman staj süresini uzatabilirsiniz (eğitim dönemi ile çakışmamak koşulu ile).

Yakın geçmişte üç aya kadar uzun sürelerde (gönüllü) staj yaparak mesleki deneyim kazanmış öğrenciler olmuştur.

Ancak staj raporu olarak 20 günlük stajı kapsayacak biçimde bir döküman hazırlama sorumluluğunuz var, daha fazlasını yapmak gönüllülük ilkesine bağlıdır.

Q: Is SP duration limited to 20 days?
A: The minimum requirement is 20 working days. If you work more that is also fine but your report should cover at least 20 days of your work.

 

 

S: Stajın adı nedir?

C: Komik görünse de bazı firmalarca staja başvuran öğrencilerimize bu soru sorulmaktadır.

    Stajın adı "elektrik-elektronik-bilgisayar mühendisliği stajı" dır.

 

Q: What is the official title of Summer Practice work ?

A: It may sound funny but this is valid question. SP work is officialy named as "elektrik-elektronik-bilgisayar mühendisliği stajı"  which is "electric-electronics-computer engineering practice".

 

 

S: Cumartesi günleri de staj yaparak süreyi kısaltabilir miyim?

C: Staj “en az 20 resmi iş günü” (resmi tatil olmayan Pazartesi-Cuma günleri arası) yani 4 hafta olmalıdır. Cumartesileri de staj yerine gidip daha çok şey öğrenebilirsiniz ve öğrendiklerinizi staj raporuna yazabilirsiniz, ama bu günler resmi iş günü sayılmadığı için yine en az 20 resmi iş günü işbaşı yapmanız zorunludur.

Q: Can I shorten the duration of my SP by working on Saturdays also?
A: SP should be done 20 official working days (Monday – Friday) which makes 4 weeks. If you also work on Saturday, that would be additional. But you have to complete 20 working days.

 

 

S: Çift anadal yapıyorum, stajlarımı nasıl yapacagım, kural ve süreç nedir?

C: Çift anadal yapıyorsanız, iki stajınızdan birini bir anadalda, diğerini de diğer anadalda yapmanız gerekir.

Ilk stajı hangi anadalda yaptıysanız ilgili bölümün staj dersine kayıt olmanız ve staj raporunu ilgili bölüme vermeniz gerekir.

İkinci stajı da diğer anadalda yaptıktan sonra, sözkonusu bölümün staj dersine kayıt olup, staj raporunu da sözkonusu bölüme verip ayrıca sözkonusu bölüme ilk staj raporunu da teslim etmeniz gerekir.

Q: I am doing double major. How would I do my SP? What are the rules and the processes?
A: If you are a double major student, you should complete one SP in one of your majors and second SP in the other of your major. You should register for your first SP to the department for which you completed your SP and submit your report to this department. You should register for your second SP to the other department and submit your first SP report as well as your second SP report to this department.

 

 

S: Staja başladığım işyerinde mühendislik yapılmıyor, yapacak bir şey bulamıyorum. ne yapmalıyım?

C: Bu durumla ender olarak karşılaşılsa da maalesef bazı tanım olarak mühendislik ortamı kapsamına giren ancak pratik açıdan mühendislik ortamı olmaktan uzak olan bazı işyerleri sözkonusu olabilmektedir.  Siz de staja başladığınızda bu tür bir ortam hissetmeye başlarsanız, ve ilk günlerden sonra durumun değişmeyeceğini seziyorsanız ciddi bir problemle karşı karşıyasınız demektir.  Bu aşamada işyeri içinde grup/yer değiştirme olasılığı, başka bir işyerinde yeni bir staj yapma olasılığı, vb. düşünülmelidir.  Böyle bir durum ile karşılaşırsanız,

 

a) staj komitesini arayın  our response :-(((

b) gecikmeden baska bir yer bulun  student response :-(  )

 

Q: I started my summer practice but I realized that there is no engineering activity in the company. I could not find anything that is related to EE engineering. What should I do?
A: Although it is very rare, there may be some engineering companies where no activity related to engineering takes place. If you started your SP in one of such campanies (even if the company is in our list on our SP webpage), this means that you are in trouble! First thing you should do is to switch to another group/place/department in the same company where you can involve in an engineering activity. If you cannot find such a group/place/department in the same company then you need to look for a new company and inform us (SP committee) as soon as possible.

 

S: TAI'de yapılan uzun stajlar iki staj olarak sayılabilir mi ?

C: Hayır. TAI ile yaptığımız protokol 20 iş gününden daha uzun staj yapılmasına ve aynı yerde hem EE 300, hem de (ertesi yıl) EE 400 stajının yapılmasına izin veriliyor. TAI protokolü gereği ardışık iki yılda, iki uzun staj yapmanız bekleniyor. Protokolun amacı toplam staj süresini uzatarak hem öğrencilere hem de iş yerine daha faydalı olabilmek.

Q: SP's conducted at TAI are longer than usual. Do these practices count as two SP's fulling the requirements of both EE 300 and EE 400 ?
A: No. The agreement
we have with TAI allows students to have longer SP's and allows students to work at TAI for both EE 300 and EE 400. It is expected that you will be conducting two long term SP's in two consecutive years. The agreement aims to have longer than usual total SP duration for the benefit of students and the company.

 

S: SGK Sigortası: Gönüllü olarak yani EE 300 ve EE 400 kapsamında sayılmayacak olan bir staj yapmak istiyorum. Kurumun istediği sigortayı yapabilir misiniz ?

C: 17 Haziran 2011 tarihli kararla gönüllü stajlar sigorta kapsamina alindi. Gönüllü olarak yapilan stajlar da diger stajlar gibi raporlanip bir ögretim üyesi tarafindan degerlendirilecektir. Konuyla ilgili olarak buradaki açiklamalara bakabilirisiniz.

Q: SGK Insurance: I am planning a voluntary SP which won't be submitted for EE 300/400 requirements. Do you handle the SGK insurance ?
A: With the announcement dated June 17, 2011; the SGK insurance of the voluntary summer practices are covered by the university. Similar to the mandatory summer practices, the students are to submit a report which will be evaluated by a faculty member. More information is available here.

 

S: SGK Sigortasi

C: .....

Q: SGK Insurance: METU has covered the SGK insurance between (say) 01/Jan/01 and 01/Feb/01. Unfortunately I can not attend this SP due to some reasons. Can you cancel or change the insurance coverage ?
A: Cancelling of the insurance is not possible if the cost is already paid. If your information is not submitted to Rector's office, you can always change the dates of your SP through the computer system. If it is submitted, then the insurance is already settled and there is nothing we can do.

What you can do is that, you can arrange another SP for the same time period (that is 01/Jan/01 and 01/Feb/01) . Your paid insurance between 01/Jan/01 and 01/Feb/01 covers you to work at any company between these days. Therefore you can arrange to have another SP in this period. If you can not arrange another SP during this time window, you are adviced to cover the cost of insurance by yourself.

 

S: ....... ?

C: .....

Q: ..... ?
A: ......

 

S: ....... ?

C: .....

Q: ..... ?
A: ......

 

S: ....... ?

C: .....

Q: ..... ?
A: ......